ASSOCIACIÓ MESSIES PARTICIPATIU BARCELONA

Ens hem constituït per dur a terme el concert participatiu d’El Messies de Händel a Barcelona i enguany també a Girona, i altres activitats relacionades amb la música.

24
dies

Händel va trigar 24 dies a compondre El Messies i va omplir 259 pàgines de partitura.

450
cantaires

En l'edició de 2018 hi participen 135 sopranos, 135 contralts, 90 tenors i 90 baixos.

250000
notes

El Messies té unes 250.000 notes, així que Händel va escriure unes 15 notes per minut.

1741
any de composició

Händel va compondre l’oratori el 1741, i l’any següent el va estrenar a Dublín.