L’associació organitza 2 conferéncies en els próxims dies sobre Charpentier i Vivaldi